HITO HƯỚNG TỚI
SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

THÁCH THỨC CỦA THỜI ĐẠI

Nền kinh tế toàn cầu phát triển mang lại lợi ích cũng như nhiều khó khăn, thách thức chung. Toàn thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề nghiêm trọng như an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường ô nhiễm, các bệnh dịch mới, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên cũng như quá trình nóng lên của trái đất. Chúng tôi tin, để hạn chế và giải quyết các vấn đề trên, cần phải có sự hợp tác và hỗ trợ chặt chẽ của tất cả người dân và doanh nghiệp. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức là một phần của xã hội. Sự phát triển của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp cũng là sự phát triển của xã hội, và ngược lại, sự đi lên của xã hội cũng sẽ có những tác động tích cực đến từng thành viên ở trong đó. Chúng ta cần phải nâng cao ý thức về vấn đề phát triển bền vững và hành động một cách có trách nhiệm với cộng đồng và với xã hội. Đó là việc làm cần thiết và có ích cho không những chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho xã hội hiện tại và các thế hệ tương lai.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HITO VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Hito Việt Nam đã có những bước phát triển ấn tượng trong thời gian vừa qua, trở thành một trong những thương hiệu về sản phẩm bổ sung canxi hỗ trợ phát triển chiều cao lớn nhất tại Việt Nam và đang nỗ lực chinh phục thị trường quốc tế với mục tiêu trở thành top 10 thương hiệu toàn cầu. Và rõ ràng, sự phát triển của công ty luôn tỷ lệ thuận với sự ảnh hưởng đến xã hội, đặc biệt là Việt Nam. Nhận thức sâu sắc tầm ảnh hưởng của mình đến xã hội cũng như những thách thức mà toàn xã hội đang đối mặt, Hito Việt Nam xác định nguyên tắc kinh doanh là gắn kết một cách hài hoà giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm với xã hội, hướng đến phát triển bền vững. Chúng tôi thực hiện trách nhiệm đối với tất cả các bên liên quan và nỗ lực để mang lại ngày càng nhiều giá trị cho các bên liên quan của mình.

CAM KẾT VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Cung cấp các sản phẩm an toàn, đa dạng với mức giá hợp lý đến tay khách hàng

Tuân thủ chính sách, quy định của tất cả các nhà nước có sản phẩm của Hito

Mang đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc an toàn, phát triển bản thân, thu nhập cạnh tranh

Minh bạch, cùng có lợi và mang lợi ích cho xã hội

Có trách nhiệm, chia sẻ giá trị và chung tay phát triển cộng đồng